راهنمای بیتمکس

کارمزد معاملات در صرافی بیتمکس

کارمزد معاملات به‌صورت درصدی از مبلغ کل معامله محاسبه شده و از هر دو طرف معامله گرفته می‌شود. 

 

 

کارمزد همچنین به‌صورت درصدی از دارایی مورد معامله محاسبه می‌شود. به‌طور مثال اگر شما به‌عنوان فروشنده، قصد دارید در ازای تتر، تومان دریافت کنید، کارمزد به‌صورت درصدی از تومان دریافت می‌شود. همچنین اگر قصد دارید تتر خریداری کنید، کارمزد به‌عنوان درصدی از مبلغ تتری محاسبه می‌شود.

 

 

مشاهده کارمزدها در صرافی بیتمکس