راهنمای بیتمکس

سطوح کاربری در بیتمکس

سطوح کاربری در بیتمکس شامل سه سطح است: 

 

 

1. سطح یک ستاره

سطح کاربری تمام کسانی که از طریق شماره موبایل یا آدرس ایمیل در بیتمکس ثبت‌نام کرده‌اند، «یک ستاره» است. کاربرانی که در سطوح یک و دو احرازهویت و سطح کاربری یک ستاره هستند، امکان واریز و برداشت «تومانی» ندارند. سقف برداشت ارز دیجیتال نیز برای این گروه روزانه معادل ۶۰۰ میلیون و ماهانه معادل ۵ میلیارد تومان است (محاسبه به‌صورت تجمیعی).

 

 

2. سطح دو ستاره

کاربران سطح یک ستاره، اگر حجم معاملات خود را در یک ماه به ۳۰۰ تا ۹۹۹ میلیون تومان برسانند به سطح کاربری «دو ستاره» ارتقا پیدا می‌کنند. کاربران سطوح یک و دو احرازهویت و سطح کاربری دو ستاره، روزانه معادل ۱/۵ میلیارد و ماهانه معادل ۱۰ میلیارد تومان، سقف برداشت «ارز دیجیتال» دارند. 

 

 

3. سطح سه ستاره

کاربران سطح دو ستاره، اگر حجم معاملات خود را در یک ماه به یک میلیارد تومان یا بیشتر برسانند به سطح کاربری «سه ستاره» ارتقا پیدا می‌کنند. کاربران سطوح یک و دو احرازهویت و سطح کاربری سه ستاره، روزانه معادل ۳ میلیارد و ماهانه معادل ۲۰ میلیارد تومان، سقف برداشت «ارز دیجیتال» دارند. 

 

 

برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید:

 

 

سطوح کاربری و احرازهویت بیتمکس