راهنمای بیتمکس

دسته بندی ها

واریز تومان در سطح کاربری یک ستاره

واریز و برداشت «تومانی» در صرافی بیتمکس برای کاربران سطح‌های یک و دو احراز‌هویت در تمام سطوح کاربری (یک ستاره، دو ستاره و سه ستاره)، غیرفعال است.

 

 

سقف واریز تومانی برای کاربران سطح سه احرازهویت، ۲ میلیون است. برای واریز مبالغ بیشتر می‌توانید از سرویس «واریز شناسه‌دار» بیتمکس، استفاده کنید. این سرویس بعد از تکمیل سطح چهار احرازهویت (یوآیدی) و برای کاربران دو یا سه ستاره فعال می‌شود.

 

 

برای اطلاعات بیشتر به لینک‌های زیر مراجعه کنید: 

 

 

نحوه احرازهویت یوآیدی در بیتمکس

 

 

نحوه واریز شناسه‌دار بیتمکس