راهنمای بیتمکس

دسته بندی ها

حداقل میزان برداشت رمزارز

در صرافی بیتمکس همه کاربران در تمامی سطوح کاربری و احرازهویت می‌توانند بدون محدودیت، معادل هر مقدار واریز ارز دیجیتال، برداشت ارز دیجیتال داشته باشند. 

 

 

توجه داشته باشید که برای انجام تمامی تراکنش‌های تومانی در صرافی بیتمکس، انجام فرایند احرازهویت الزامی است؛ اما برای خرید و فروش ارز دیجیتال، نیازی به احرازهویت نیست.

 

 

لازم به‌ذکر است با تکمیل مراحل احرازهویت، در صرافی بیتمکس امتیازات ویژه به‌دست می‌آورید.

 

 

آشنایی با سطوح کاربری بیتمکس