راهنمای بیتمکس

حداقل واریز و برداشت تومان در صرافی بیتمکس

میزان حداقل و حداکثر واریز و برداشت در صرافی بیتمکس باتوجه به سطح کاربری و احرازهویت کاربران در صرافی بیتمکس تعیین می‌شود.

 

 

حداقل واریز در صرافی بیتمکس ۱۵ هزار تومان است. همچنین میزان برداشت ماهانه تومان و ارز دیجیتال به‌صورت تجمیعی محاسبه می‌شود.

 

 

توجه داشته باشید که واریز و برداشت «تومانی» در صرافی بیتمکس برای کاربران سطح‌های یک و دو احراز‌هویت در تمام سطوح کاربری (یک ستاره، دو ستاره و سه ستاره)، غیرفعال است.

 

 

برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید:

 

 

سطوح کاربری و احرازهویت بیتمکس