راهنمای بیتمکس

حداقل میزان خرید و فروش در صرافی بیتمکس

بازار سریع بیتمکس:

 

 

  • حداقل میزان خرید با تومان در بازار سریع صرافی بیتمکس، ۵۰۰ هزار تومان است.
  • حداقل خرید با تتر در بازار سریع صرافی بیتمکس، ۲ تتر است.
  • حداقل فروش برای ارزهای دیجیتال مختلف، متفاوت است (عموما معادل ۱۱ تتر).
  • برای تبدیل تومان به تتر حداقل ۱۰۰ هزار تومان است.
  • حداکثرها بسته به معامله و بازار متفاوت هستند.

 

 

بازار حرفه‌ای بیتمکس:

 

 

  • حداقل میزان خرید با تتر در بازار حرفه‌ای صرافی بیتمکس، ۵ تتر است.
  • حداقل میزان خرید با تومان در بازار حرفه‌ای صرافی بیتمکس، ۵۰۰ هزار تومان است.
  • حداقل فروش ارز دیجیتال باتوجه به ارز موردنظر متفاوت است؛ اما عموما معادل ۱۱ تتر می‌شود.
  • برای تبدیل تومان به تتر حداقل خرید ۵۰ هزار تومان است و حداقل فروش ۵ تتر است.
  • حداکثرها بسته به معامله و بازار متفاوت هستند.