راهنمای بیتمکس

دسته بندی ها

برداشت تومانی آنی از صرافی بیتمکس

برداشت‌های تومانی شما از طریق بانک آینده به‌صورت لحظه‌ای انجام می‌شوند و نیازی به ثبت درخواست در سیستم بانکی و انتقال در طی سیکل پایا نیست.