راهنمای بیتمکس

نکات مربوط به کارمزد برداشت رمزارز در صرافی بیتمکس

1. کارمزد انتقال تراکنش روی شبکه بلاکچین هنگام برداشت رمزارز به آدرس کیف پول خارج از پلتفرم بیتمکس، از مبلغ انتقالی همان ارز کسر می‌شود.

 

 

2. کارمزد انتقال رمزارز با توجه به شرایط موجود در شبکه بلاکچین آن تغییر می‌کند. به‌همین دلیل بیتمکس با توجه به شرایط شبکه، امکان تغییر کارمزد انتقال را دارد.

 

 

3. کارمزد کسر شده برای انتقال، لزوما با کارمزدی که هنگام انتقال روی شبکه بلاکچین دیده می‌شود، یکی نیست. امکان دارد با توجه به شرایط کلی شبکه با کارمزد پرداخت شده در تراکنش شما، متفاوت باشد. دلیل این تفاوت نیز ساختار پیچیده مدیریت تراکنش‌ در کیف پول‌های صرافی و تفاوت ساختاری آن‌ها با والت‌های نرم‌افزاری است.

 

 

4. انتقال ارز دیجیتال دیجیتال از یک کیف پول بیتمکس به کیف پول بیتمکس دیگر، رایگان است و شامل کارمزد نمی‌شود.

 

 

5. بیتمکس به کارمزدهای انتقال ارز دیجیتال نگاه درآمدی ندارد؛ زیرا این کارمزدها به شبکه بلاکچین مربوط است و مقدار آن با هدف انتقال در کم‌ترین زمان تعیین می‌شود.

 

 

مشاهده کارمزدها در صرافی بیتمکس