راهنمای بیتمکس

دسته بندی ها

برداشت داخلی بیتمکس

انتقال رمزارز در شبکه داخلی بیتمکس بدون کارمزد انجام می‌شود؛ یعنی اگر از کیف پول بیتمکس خود به کیف پول بیتمکس شخص دیگری، انتقال رمزارزی انجام دهید، کارمزد تراکنش شما صفر خواهد بود.