توکن غیر مثلی (NFT) چیست؟

این سکه لنگه نداره

احتمال این‌که در چندسال گذشته میان خبرها، عبارت NFT را دیده و شنیده باشید، خیلی زیاد است. NFT‌ها در مدت کوتاهی توانستند جایگاه قابل‌قبولی در […]