استیکینگ ارز دیجیتال چیست؟

استیکینگ (Staking) یا سهام‌گذاری ارز دیجیتال یکی از روش‌‌های به دست آوردن ارز دیجیتال است که در آن از دارایی‌های دیجیتال فعلی، برای کسب سود […]