ماشین مجازی اتریوم یا EVM چیست؟

ماشین مجازی اتریوم

شبکه اتریوم با هدف تبدیل شدن به یک کامپیوتر جهانی، امکان جدیدی را با عنوان ماشین مجازی اتریوم ارائه کرد. درحال حاضر برای ورود به […]